مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    
آیا می دانید کلیه دوره های آموزشی این مرکز به صورت رایگان برگزار می گردد؟ آیا می دانید شما جویندگان کار در کلیه مقاطع تحصیلی می توانید با حضور در آموزشهای رایگان کلیه دپارتمان های مرکزجهت دستیابی به اشتغالی مولد و پویا در راستای برند تحصیلی خود گامهائی موثر بردارید؟  
    
	
کسب مدالیون برتری آقای عباسپور در رشته طراحی مهندسی مکانیک دربیستمین دوره المپیاد مهارت کشوری

کسب مدالیون برتری آقای عباسپور در رشته طراحی مهندسی مکانیک دربیستمین دوره المپیاد مهارت کشوری

آموزش طرح دوگانه در رشته مونتاژ کار تابلوهای برق در شرکت تولیدی تابلوهای فشارضعیف ومتوسط واقع در شهر صنعتی رشت

آموزش طرح دوگانه در رشته مونتاژ کار تابلوهای برق در شرکت تولیدی تابلوهای فشارضعیف ومتوسط واقع در شهر صنعتی رشت

اپلیکیشن موبایل نسخه اندروید ویژه کلیه فرایندهای پذیرش،مشاوره،آموزش و آزمون برای مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهیدانصاری رشت از طریق منوی دانلود نرم افزارهای اندروید در دسترس می باشد.

اپلیکیشن موبایل نسخه اندروید ویژه کلیه فرایندهای پذیرش،مشاوره،آموزش و آزمون برای مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهیدانصاری رشت از طریق منوی دانلود نرم افزارهای اندروید در دسترس می باشد.

کارگاه های آموزشی
آموزش
آموزشگاه آزاد
خدمات ویژه