مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    
آیا می دانید کلیه دوره های آموزشی این مرکز به صورت رایگان برگزار می گردد؟ آیا می دانید شما جویندگان کار در کلیه مقاطع تحصیلی می توانید با حضور در آموزشهای رایگان کلیه دپارتمان های مرکزجهت دستیابی به اشتغالی مولد و پویا در راستای برند تحصیلی خود گامهائی موثر بردارید؟  
    

راه های تماس با مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری

۲۹ خرداد ۱۳۹۶ 18269

آدرس : رشت ، فلکه گیل ، جاده تهران ، کیلومتر 7 ، روبروی حوزه علمیه امیرالمومنین
شماره تلفن های مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری رشت

رئیس مرکز ...... 32663080-013

معاون مرکز ....... 33600916-013

امور مالی .......... 32668101-013

فکس .............. 33600917-013

نگهبانی ........... 33661050-013

امور اداری ........ 33662079-013


جهت ارتباط با بخش های اداری و کارگاه های مرکز می توانید از شماره های داخلی زیر استفاده کنید:

راه های تماس با مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری