مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    
آیا می دانید کلیه دوره های آموزشی این مرکز به صورت رایگان برگزار می گردد؟ آیا می دانید شما جویندگان کار در کلیه مقاطع تحصیلی می توانید با حضور در آموزشهای رایگان کلیه دپارتمان های مرکزجهت دستیابی به اشتغالی مولد و پویا در راستای برند تحصیلی خود گامهائی موثر بردارید؟  
    

تور آموزشی و بازدید از کارگاه های مرکز شهید انصاری در راستای فرهنگ سازی مهارت آموزی.

۲۳ آبان ۱۴۰۲ 25

دوشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۲

تور آموزشی و بازدید از کارگاه های مرکز شهید انصاری در راستای فرهنگ سازی مهارت آموزی.

تور آموزشی و بازدید از کارگاه های مرکز شهید انصاری در راستای فرهنگ سازی مهارت آموزی.

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است