مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    
آیا می دانید کلیه دوره های آموزشی این مرکز به صورت رایگان برگزار می گردد؟ آیا می دانید شما جویندگان کار در کلیه مقاطع تحصیلی می توانید با حضور در آموزشهای رایگان کلیه دپارتمان های مرکزجهت دستیابی به اشتغالی مولد و پویا در راستای برند تحصیلی خود گامهائی موثر بردارید؟  
    

کارگاه کارگاه نقشه برداری پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه نقشه برداری استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

1- نقشه برداری از مقدماتی تا پیشرفته
2- اصول مهندسی متره و بر آورد
3- نرم افزار نقشه برداری land
4- نرم افزار نقشه برداری SDRmap
5- GPS
6- مدیریت اجرایی کارهای ساختمانی

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
امیر حسن زیران
کارشناسی عمران
امیر حسن زیران

تجهیزات موجود در کارگاه

تجهیزات این کـارگـاه آموزشی باتوجه به تجهیزات آن در سـال 1388 از نظـر کمیت و کیفیت دارای شرایـط بسیار خوبی بوده تا جـایی که هیچکــدام از موسسـات آموزشی خصوصی و دولتی حتی دانشگاهای درجـه 1 استــان گیلان و استانهــای همسایه دارای چنین امکانات آمـوزشی نبوده و از جمله ویژگیهای درخـور تـوجه که میتوان از تجهیزات این کارگاه نام برد تنوع تجهیزات جدید و همچنین به روز بودن آن میباشد.

بعنــوان نمونه میتوان از دوربین های پیشرفته و دیگـر تجهیزات این کارگاه که ساخت کمپانی هــای معروف مثل  Leica و Colida  و Sokia  میباشد اشاره کرد.

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه

نقشه برداری یکی از قدیمی ترین تکنیک های مورد استفاده بشر بوده و از آن برای تعیین حدود و اراضـی استفاده می کردند. این دانش امروز در کلیه امور مهندسی وارد شده و از آنجا که نخستین گام در هر طرح عمرانی تهیه نقشـه می باشد.اولین مرحله مطالعات هر طرح عمرانی نقشه برداری از محل و تهیه نقشه میباشد. پس از شروع عملیات و در حین اجـرا همه جا نقشه بردار همزمان و در کنار مجریان طرح جهت جانمایی و کنترل عملیات به فعالیت مشغول است و به راستی میتوان گفت که در هر برنامه عمرانی اکیپ نقشه برداری اولین گروه کار است که وارد صحنه میشود و آخرین آنهاست که آنجا را ترک می کند

 

از محدوده ی فعالیتهای نقشه برداری میتوان موارد زیر را نام برد:

 1. کنترل کارهای اجرایی ساختمانی ومحوطه سازی
 2. مونتاژ در واحدهای تولیدی و صنعتی
 3. طرح های مربوط به تجهیز و نوسازی اراضی در بخش کشاورزی
 4. طرح های هادی و تفصیلی و جامع در بخش شهرسازی
 5. طرح های حفظ منابع طبیعی و محیط زیست
 6. طرح های خطوط انتقال(آب، فاضلاب، برق، گازو نفت و دکل و ...)
 7. طرح احداث خطوط راه و راه آهن در راههـای زمینی و زیرزمینی و احداث تونل و پل ومترو و زیر گذرها و کانال های آب و ...
 8. اکتشاف و استخراج معادن و زمین شناسی
 9. تاسیسات آبی و سد سازی و سکوهای نفتی و ...
 10. تعیین حدود و زمین های شهری و روستایی وعملیات مربوط به ثبت اسناد و املاک
 11. باستان شناسی
 12. کاربری نظامی و شناسایی نقاط استراتژیک و طرح های تاکتیکی برای حمله و دفاع

 فراگیری دانش و فن نقشه برداری برای کلیه مهندسین رشته های عمران-معماری-کشاورزی-معدن-جغرافیا و بـرنامه ریزی شهری و مدیریت پـروژه بصـورت یک تخصص جنبی باعث بالا رفتن اعتمــاد به نفس انجام کار میشود. یکی دیگر از ویژگیهـای فراگیـری این فـن آن است که به هیچگونه مهارت پیش نیـازی بجـز دانستن مسـایل ابتدایی ریاضی نیازمند نمیباشد.

 تـاریخچه کـارگـاه نقشـه بـرداری مرکـز آمـوزش فنی و حـرفـه ای شهیـد انصـاری:

طرح اولیه پیشنهادی ایجاد این کارگاه برای اولین بار در پاییز سال 1386 پایه گذاری گردید.پس از پیگیری های متعدد توسط مربی کارگاه و ریـاست مرکز و مدیر کل استـان سرانجام این کارگاه پس از 16ماه در اردیبهشت ســال 1388 افتتــاح گردید و اولیـن دوره آمـوزشی این کارگاه در خرداد ســال 1388 شروع شد و تا تابستان 1393، 34 دوره ی تکمیل نقشه برداری از مقدماتی تا پیشرفته در این کارگاه برگزار گردید که تعداد فراگیـران این دوره ها بیش از 500 نفر از دانشجویان و فارغ التحصیـلان رشتـه های مختلف مهندسی از استـان گیلان و استانهـای همسایه بوده که البته شایان ذکر است همیشه این کـارگـاه کار آموزانی به شکل ذخیره نیز داشتـه است با تـوجه به شـرایط جوی بصـورت سه ماهـه پایان ســال در فصــل زمستــان بر طبـق بـرنـامـه ریـزی این کـارگـاه دیگـر دوره های مرتبــط با فنــون مهنـدسی و نـقشــه بـرداری از قـبیـل نـرم افـزارهـای نقشــه بـرداری و آیین نامه های مقررات ملی ساختمان و اصول مهنـدسی متره و بـرآورد و دوره های ویژه ای مثل فراگیری دستگاه GPS را نیز در دستور کار خود داشته و اجرا نموده است.

ویـژگیهـای منحصـر به فرد کـارگـاه نـقشــه بـرداری:

1-     کار عملی و صحرایی بسیار فراوان

2-    مستعد بودن سایت مرکز برای انجام کار عملی و صحرایی نقشه برداری

3-    آموزش کاربردی و بالا رفتن روحیه و اعتماد به نفس فراگیران برای کارهای جدی و واقعی

4-    مجهزترین کارگاه نقشه برداری کل کشور

5-    بازدیدهای کارگاهی از پروژه های در حال انجام استان گیلان

6-    تعامل و ارتباط و همکاری مربی کارگاه با کارآموزان در حین دوره و پس از اتمام دوره

7-    دارای مجهزترین سایت کامپیوتر در استان گیلان