مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    
آیا می دانید کلیه دوره های آموزشی این مرکز به صورت رایگان برگزار می گردد؟ آیا می دانید شما جویندگان کار در کلیه مقاطع تحصیلی می توانید با حضور در آموزشهای رایگان کلیه دپارتمان های مرکزجهت دستیابی به اشتغالی مولد و پویا در راستای برند تحصیلی خود گامهائی موثر بردارید؟  
    

کارگاه کارگاه CNC پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه CNC استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

کارور CNC
برنامه نویس CNC
طراحی با نرم افزار CATIA

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
محمدرضا شادمانی
کارشناسی ارشد مکانیک
a.shadi.75@gmail.com
محمدرضا شادمانی

تجهیزات موجود در کارگاه

دو دستگاهCNC ماشین فرز
دو دستگاهCNC ماشین تراش
اره نواری 1 دستگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه