مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    
آیا می دانید کلیه دوره های آموزشی این مرکز به صورت رایگان برگزار می گردد؟ آیا می دانید شما جویندگان کار در کلیه مقاطع تحصیلی می توانید با حضور در آموزشهای رایگان کلیه دپارتمان های مرکزجهت دستیابی به اشتغالی مولد و پویا در راستای برند تحصیلی خود گامهائی موثر بردارید؟  
    

کارگاه شبکه پیش ثبت نام

در کارگاه شبکه استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

تکنسین عمومی شبکه - NetWork

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
ایمان محمدپور
کارشناسی ارشد الکترونیک
iman1317@gmail.com
ایمان محمدپور

تجهیزات موجود در کارگاه

20عدد رایانه
یک عد دیتا پروژکتور

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه

تکنسین عمومی شبکه