مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    
آیا می دانید کلیه دوره های آموزشی این مرکز به صورت رایگان برگزار می گردد؟ آیا می دانید شما جویندگان کار در کلیه مقاطع تحصیلی می توانید با حضور در آموزشهای رایگان کلیه دپارتمان های مرکزجهت دستیابی به اشتغالی مولد و پویا در راستای برند تحصیلی خود گامهائی موثر بردارید؟  
    

تولید محتوای آموزشی با هدف افزایش دانش و مهارت های زندگی برای خانواده ها در راستای افزایش دانش و مهارت خانواده ها و بهره مندی از آن در زندگی

۲۲ آبان ۱۴۰۲ 19

شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲

 

 تولید محتوای آموزشی با هدف افزایش دانش و مهارت های زندگی برای خانواده ها در راستای افزایش دانش و مهارت خانواده ها و بهره مندی از آن در زندگی، مرکز شهید انصاری رشت با نگاه ضرورت و توجه به تعامل سازنده با صدا و سیمای مرکز گیلان، برای دومین بار در ماه جاری با استفاده از ظرفیت ها ی موجود در مرکز و توانمندی های مربیان گرانقدر خود جهت به تصویر کشیدن آموزش های مهارتی مورد نیاز عموم جامعه و پخش از طریق رسانه جمعی، طی هماهنگی انجام شده با کارگردان برنامه خانه مهر شبکه باران آقای مهندس رفیعی مقدم، فیلمبرداری از فرآیند آموزش مدیریت و بهینه سازی مصرف برق در واحدهای مسکونی صورت گرفت.

مربی: آقای مهندس سید رضا بخشنده

تولید محتوای آموزشی با هدف افزایش دانش و مهارت های زندگی برای خانواده ها در راستای افزایش دانش و مهارت خانواده ها و بهره مندی از آن در زندگی

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است