مرکز خاتم الانبیاء املش
نمایشگاه و گذر مهارت در مرکز زینبیه خواهران- زمان 18 و 19 بهمن ماه

نمایشگاه و گذر مهارت در مرکز زینبیه خواهران- زمان 18 و 19 بهمن ماه

نمایشگاه و گذر مهارت در مرکز زینبیه خواهران - زمان 18 و 19 بهمن ماه

نمایشگاه و گذر مهارت در مرکز زینبیه خواهران - زمان 18 و 19 بهمن ماه

نمایشگاه و گذر مهارت در مرکز زینبیه خواهران - زمان 18 و 19 بهمن ماه

نمایشگاه و گذر مهارت در مرکز زینبیه خواهران - زمان 18 و 19 بهمن ماه

تمام شدن کارها به کامل کردن آن هاست.
امام علی (ع)

تمام شدن کارها به کامل کردن آن هاست. امام علی (ع)

نشست رئیس مركز آموزش فني و حرفه اي خواهران رشت با پشتیبانان مشاغل خانگی، مربیان و کارکنان مرکز خواهران رشت

نشست رئیس مركز آموزش فني و حرفه اي خواهران رشت با پشتیبانان مشاغل خانگی، مربیان و کارکنان مرکز خواهران رشت

کارگاه های آموزشی
درباره
آموزش
آزمون
آموزشگاه آزاد
خدمات ویژه