مرکز خاتم الانبیاء املش
پیش ثبت نام دوره شیرینی پز شیرینی های خشک (پیشرفته) آغاز شد.
مهلت ثبت نام تا 3 آذر ماه 1396

پیش ثبت نام دوره شیرینی پز شیرینی های خشک (پیشرفته) آغاز شد. مهلت ثبت نام تا 3 آذر ماه 1396

بازدید همگانی  از کارگاه صنایع غذایی

بازدید همگانی از کارگاه صنایع غذایی

بازدید همگانی دانشجویان از کارگاه کشاورزی

بازدید همگانی دانشجویان از کارگاه کشاورزی

بازدید همگانی

بازدید همگانی

بازدید همگانی

بازدید همگانی

تمام شدن کارها به کامل کردن آن هاست.
امام علی (ع)

تمام شدن کارها به کامل کردن آن هاست. امام علی (ع)

نشست رئیس مركز آموزش فني و حرفه اي خواهران رشت با پشتیبانان مشاغل خانگی، مربیان و کارکنان مرکز خواهران رشت

نشست رئیس مركز آموزش فني و حرفه اي خواهران رشت با پشتیبانان مشاغل خانگی، مربیان و کارکنان مرکز خواهران رشت

کارگاه های آموزشی
درباره
آموزش
آزمون
آموزشگاه آزاد
خدمات ویژه