مرکز خاتم الانبیاء املش
تمام شدن کارها به کامل کردن آن هاست.
امام علی (ع)

تمام شدن کارها به کامل کردن آن هاست. امام علی (ع)

نشست رئیس مركز آموزش فني و حرفه اي خواهران رشت با پشتیبانان مشاغل خانگی، مربیان و کارکنان مرکز خواهران رشت

نشست رئیس مركز آموزش فني و حرفه اي خواهران رشت با پشتیبانان مشاغل خانگی، مربیان و کارکنان مرکز خواهران رشت

کارگاه های آموزشی
درباره
آموزش
آزمون
آموزشگاه آزاد
خدمات ویژه