مرکز خاتم الانبیاء املش

کارگاه صنایع دستی 1 پیش ثبت نام

در کارگاه صنایع دستی 1 استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

بافنده گلیم تابلویی- قالیباف پیشرفته – قالیباف ترکی

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
فردوس لطفی
فردوس لطفی

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه