مرکز خاتم الانبیاء املش

کارگاه صنایع چوب پیش ثبت نام

در کارگاه صنایع چوب استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

قلم زن روی چوب- گره چین- سازنده تزیینات چوبی با استفاده از بازیافت چوب- منبت معرق کار درجه 2

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
محدثه شاد
محدثه شاد

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه