مرکز خاتم الانبیاء املش

کارگاه صنایع نساجی پیش ثبت نام

در کارگاه صنایع نساجی استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

بافنده پوشاک با دستگاه بافندگی خانگی- بافنده پوشاک نوزاد و کودکان زیر 10 سال با دستگاه بافندگی خانگی

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
لیلا مصطفی پور
لیلا مصطفی پور

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه