مرکز خاتم الانبیاء املش

کارگاه برق پیش ثبت نام

در کارگاه برق استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

تعمیرکار لوازم خانگی حرارتی و گردنده برقی درجه 1 و 2

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
احیا خوش سرور
احیا خوش سرور

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه