مرکز خاتم الانبیاء املش

کارگاه صنایع دستی 2 پیش ثبت نام

در کارگاه صنایع دستی 2 استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

دوزنده کیف با چرم مصنوعی- توپ دوز چرمی- دوزنده زیرانداز های چرمی

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
معصومه حسنی
معصومه حسنی

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه