مرکز خاتم الانبیاء املش

کارگاه طراحی و دوخت پیش ثبت نام

در کارگاه طراحی و دوخت استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

سری دوز سرویس خواب – دوزنده کیف پارچه ای – ضخیم دوز مردانه

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
معصومه ترابی
معصومه ترابی

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه