مرکز امام خمینی (ره) تالش
تلفن های تماس مرکز :01344276571 ،01344276781    
حضور حاج محمود شکری نماینده محترم شهرستان در مرکز خوشابر رضوانشهر

حضور حاج محمود شکری نماینده محترم شهرستان در مرکز خوشابر رضوانشهر

نشست با مسئولین کمیته امداد

نشست با مسئولین کمیته امداد

جلسه طرح همیاران مهارتی روستاییان درفرمانداری تالش

جلسه طرح همیاران مهارتی روستاییان درفرمانداری تالش

دیدار مدیر کل محترم با فرماندار و نماینده شهرستان

دیدار مدیر کل محترم با فرماندار و نماینده شهرستان

بازدید مدیر کل محترم و هیات همراه از مرکز

بازدید مدیر کل محترم و هیات همراه از مرکز

اعتبار سنجی بیرونی

اعتبار سنجی بیرونی

بازدیداز تیم روستایی

بازدیداز تیم روستایی

کارگاه های آموزشی
درباره
آزمون
آموزشگاه آزاد
سایر خدمات