مرکز امام خمینی (ره) تالش
تلفن های تماس مرکز :01344276571 ،01344276781    

کارگاه کارگاه برق پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه برق استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

برق صنعتی درجه 2 - برق ساختمان

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
سهیل نجف پور
کارشناسی
سهیل نجف پور

تجهیزات موجود در کارگاه

تابلو های برق
دیتا پروژکتور

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه