مرکز امام خمینی (ره) تالش
تلفن های تماس مرکز :01344276571 ،01344276781    

استاندارد های آموزشی

۱۸ مهر ۱۳۹۵ 2397

جهت دانلود آخرین ویرایش فهرست استانداردهای مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای از لینک زیر می توانید استفاده کنید.

دانلود آخرین ویرایش فهرست استانداردهای مهارت

جهت دانلود محتوای استانداردها نیز می توانید به آدرس سایت سازمان

از طریق این لینک 

مراجعه نمائید