مرکز امام خمینی (ره) تالش
تلفن های تماس مرکز :01344276571 ،01344276781    

کارگاه کارگاه رایانه پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه رایانه استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

تکنسین عمومی شبکه - +NetWork -تولید کننده چند رسانه ای در جه 2
تولید کننده چند رسانه ای در جه 1-

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
محمود شادکام
کارشناسی ارشد
m.shad215@gmail.com
محمود شادکام

تجهیزات موجود در کارگاه

7 عدد رایانه
یک عد دیتا پروژکتور

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه