مرکز امام خمینی (ره) تالش
تلفن های تماس مرکز :01344276571 ،01344276781    

سخن رئیس مرکز

۱۸ مهر ۱۳۹۵ 538

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان تنها متولی رسمی ارائه آموزش های مهارتی غیر رسمی در سطح کشور وظیفه ارائه آموزش های مهارتی به کلیه اقشار جامعه اعم از شاغلین و افراد جویای کار را بر عهده دارد  .

این آموزش ها تفاوت های عمده ای از نظر ارائه و شیوه فراگیری آن با آموزش های آکادمیک دارد و می توان گفت آموزش های مهارتی با کاربرد بیشتر برای افراد جامعه و تلفیق این آموزش ها با آموزش های نظری منجر به پرورش نیروی کار متخصص و کارآمد برای ورود به بازار کار می شود  .

در بسیاری از کشورهای پیشرفته از سالیان سال آموزش های مهارتی به عنوان یکی از آموزش های کاربردی و کلیدی در راستای توسعه کشورها مورد توجه قرار گرفته است و این آموزش های می تواند موجب ایجاد اشتغال مولد و پایدار و افزایش بهره وری نیروی کار و تربیت افراد متخصص و کارآمد در راستای ورود به بازار کار شود .

امروزه مشاهده می شود که نیروی کار متخصص و کارآمد در بازار کار بسیار کم است و این موضوع بیشتر خود را در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی نشان می دهد که با تلفیق آموزش های مهارتی با آموزش های تئوری و آکادمیک می توان این خلا را پوشش داد .

تلاشمان بر این است که آموزش‌ها را تا حد امکان منعطف کرده و اثربخشی آنها را افزایش دهیم.

خلیل اسماعیل زاده
رئیس مرکز