مرکز خاتم الانبیاء املش
آیا می دانید تمامی دوره های آموزشی این مرکز رایگان می باشد؟        آیا می دانید هزینه صدور گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای 5000تومان می باشد ؟    آیا می دانید بازار کار نیاز به دانش آموختگان دارای مهارت فنی و حرفه ای بوده و دانش آموختگان دانشگاهی هم نیاز به طی دوره های مهارتی می باشند ؟    سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال     به مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید خوش سیرت شهرستان آستانه اشرفیه خوش آمدید.  بیست و نهمین جشنواره امتنان از کارگران ، گروه های کار و واحدهای نمونه   زمان ثبت نام :25آذر الی 25دی96  آدرس ثبت نام:emtenan.mcls.gov.ir       
    
هجدهمین نمایشگاه مبلمان و صنایع چوبی از تاریخ 18 لغایت 22دی ماه جاری در نمایشگاه های بین المللی استان گیلان

هجدهمین نمایشگاه مبلمان و صنایع چوبی از تاریخ 18 لغایت 22دی ماه جاری در نمایشگاه های بین المللی استان گیلان

وبسایت های برگزیده مراکز آموزش فنی و حرفه ای گیلان

وبسایت های برگزیده مراکز آموزش فنی و حرفه ای گیلان

کسب رتبه هفتم كشور توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گيلان در ارزیابی عملکرد وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي در سال 95

کسب رتبه هفتم كشور توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گيلان در ارزیابی عملکرد وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي در سال 95

	
نخبه های مهارتی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید خوش سیرت شهرستان آستانه اشرفیه

نخبه های مهارتی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید خوش سیرت شهرستان آستانه اشرفیه

کارگاه های آموزشی