مرکز خاتم الانبیاء املش
        آیا میدانید کلیه آموزش های این مرکز رایگان می باشد  .       آیا می دانید هزینه صدرو گواهینامه 5000 تومان می باشد          شماره تلفن های مرکز : 01344522601- 01344524850     
    

شرایط دریافت" گواهینامه المثنی"

۱۶ مرداد ۱۳۹۶ 553

درصورت مفقودی گواهینامه و تقاضای دریافت "گواهینامه المثنی" شرایط زیر مورد نیاز است:

شرایط  صدور  گواهی  المثنی (مفقود ،سرقت ،سوانح طبیعی و  ......)ارایه  یکی از گزینه های  زیر  مورد  نیاز  است

الف ) تهیه و ارائه ی  استشهاد محلی به  امضای  سه  نفر  از  معتمدین  با  ذکر  مشخصات و  ادرس  دقیق و  تلفن و تصویر کارت  ملی  (تایید  محضری امضای  حد  اقل  دو  نفر  از آنان  مبنی  بر  فقدان  گواهینامه مهارت  بر  اثر  سوانح طبیی  ،آتش سوزی و  سرقت و یا  سایر).
ب)نشر آگهی  فقدان  آگهی  در  یکی  از  روزنامه  های کثیر الانتشار   در  3  نوبت   و  هفته ای  یکبار  و  ارایه 2  سخه  از  روزنامه  برای  هر  نوبت  به  مرکز
ج)ارایه  تعهد  محضری  از  دفاتر ثبت  اسناد رسمی  مبنی  بر  مفقوی گواهینامه و پذیرش هرگونه  تبعات سوءاستفاده ی احتمالی  در  قبال صدورگواهینامه  جدید

 شرایط دریافت

دانلود فرم مشخصات متقاضی:

فرمت : pdf حجم :136.957 KB

دانلود دستور العمل سازمانی مفقودی گواهینامه قسمت2 :

فرمت : pdf حجم :137.1309 KB

دانلود دستور العمل سازمانی مفقودی گواهینامه:

فرمت : pdf حجم :208.6826 KB