مرکز خاتم الانبیاء املش
    
برگزاری جشنواره شناسایی و توانمندسازی ایده های برگزیده (شتاب ملی) توسط بنیاد ملی نخبگان گیلان . جزئیات در پایگاه اینترنتی به نشانی guilan.bmn.ir
    
ثبت نام  دوره پداگوژی مربیان جدیدالاستخدام  از تاریخ  11  الی   18  آذرماه جاریدر پورتال سازمان بارگزاری شده است. 
    
به مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید خوش سیرت آستانه اشرفیه خوش آمدید.   
    
سال اقتصاد مقاومتی ؛ تولید و اشتغال
    

سخن رئیس مرکز

۳۱ تیر ۱۳۹۶ 104

باسمه تعالی
با ورود کشور به دهه چهارم انقلاب و نقش و جایگاه ویژه آن در میان جوامع از یک طرف  و ضرورت دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404، نیازهای رو به رشد مهارت آموزی و نقشی که توسعه صلاحیت های حرفه ای می تواند در افزایش بهره وری و رشد اقتصادی کشور داشته باشد ، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان تنها سازمان ارائه دهنده مهارتهای حرفه ای ناپیوسته و همسو با تحولات فناوری و نیازهای بازار کار بوده و می تواند نقشی ویژه در آماده سازی زیرساختهای توسعه کشور بردارد.
رشد روز افزون جمعیت و نیاز بازار کار و صنایع مختلف به نیروهای متخصص ، تقاضای جدیدی را  برای آموزش نیروی انسانی ماهر و آموزش های عملی ایجاد کرده است که بر اهمیت حیاتی و حساس این آموزشها افزوده است و بهترین راه توانمند سازی افراد جامعه جهت مواجهه با دشواری های دنیای جدید می باشد.
مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید خوش سیرت شهرستان آستانه اشرفیه به عنوان یکی از مراکز آموزش مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ، در راستای رسالت آموزشی خود ، بستر مناسبی را برای مهارت آموزی سرمایه های انسانی در حوزه های مختلف این شهرستان با توجه به نیاز بازار کار فراهم نموده و در تلاش است با نیازسنجی  مکرر از جامعه هدف ، جهت کاربردی نمودن آموزش ها و ارائه فنون و مهارت های مورد نیاز و در نهایت زمینه سازی برای انتقال دانش آموختگان به بازار کار ، گام های اساسی بردارد.

علیرضا فریدی
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید خوش سیرت آستانه اشرفیه 

سخن رئیس مرکز