مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    
آیا می دانید کلیه دوره های آموزشی این مرکز به صورت رایگان برگزار می گردد؟ آیا می دانید شما جویندگان کار در کلیه مقاطع تحصیلی می توانید با حضور در آموزشهای رایگان کلیه دپارتمان های مرکزجهت دستیابی به اشتغالی مولد و پویا در راستای برند تحصیلی خود گامهائی موثر بردارید؟  
    

کتاب و جزوه

۱۸ مهر ۱۳۹۵ 4110

PLC  COURSE CONTENT

8-PLC-COMPARISON

فرمت : pdf حجم :270.9219 KB

7-PLC-COUNTERS

فرمت : pdf حجم :449.0176 KB

6-PLC-TIMERS

فرمت : pdf حجم :1058.139 KB

5-PLC-HW CONFIG

فرمت : pdf حجم :680.1885 KB

4-PLC-HW CONFIG IN HARDWARE

فرمت : pdf حجم :3288.401 KB

3-PLC-Bit Logic Instruction

فرمت : pdf حجم :382.748 KB

2- PLC- DATA FORMAT TYPES

فرمت : pdf حجم :1083.374 KB

1-PLC INTRODUCTION

فرمت : pdf حجم :2155.446 KB