سامانه آموزش و پژوهش

مقام معظم رهبری (مد ظله العالی): آموزش های فنی و حرفه ای باید توسعه یابد

    

تشکیلات آموزش

۲۷ فروردین ۱۳۹۸ 1454 
نام و نام خانوادگی: سیده سمیه خاتمی نژاد
سمت: رئیس اداره آموزش،پژوهش و برنامه ریزی
شماره تماس: 33724653 یا تلفن گویای 1670داخلی 236

 
 

نام و نام خانوادگی :سید حبیب قرآنی
-سمت:کارشناس آموزش
شماره تماس: 33724303 یا داخلی 1670 با داخلی 237
 
نام و نام خانوادگی:فاطمه مجدد حسین جانی
سمت:کارشناس مسئول آموزش
شماره تماس:33724304 یا تلفن گویای 1670 با داخلی 235
 
نام و نام خانوادگی: محمد جعفری
سمت:کارشناس آموزش
شماره تماس:33724304 یا تلفن گویای 1670 با داخلی 237

نام و نام خانوادگی:حمید هماپور
سمت:کارشناس آموزش
شماره تماس:33724304 یا تلفن گویای  1670

 
 
نام و نام خانوادگی:حجت فخار 
سمت:کارشناس آموزش
شماره تماس:33724304 یا تلفن گویای 1670


نام و نام خانوادگی:فاطمه ایرجی
سمت:کارشناس آموزش
شماره تماس:33724304 یا تلفن گویای 1670


 
نام و نام خانوادگی : سامان سرودی پور
سمت: کارشناس آموزش
شماره تماس :33724304 با تلفن گویای 1670 و داخلی 237
 
نام ونام خانوادگی : رامین امینی راد
سمت : کارشناس آموزش
شماره تماس : 33724304 با تلفن گویای 1670   

 
نام و نام خانوادگی:حمید هماپور
سمت:کارشناس آموزش
شماره تماس:33721560 یا تلفن گویای 1670
 
نام و نام خانوادگی:حمید هماپور
سمت:کارشناس آموزش
شماره تماس:33721560 یا تلفن گویای 1670
 
نام و نام خانوادگی:جعفر امانی
سمت:کارشناس آموزش
شماره تماس:33721560 یا تلفن گویای 1670