سامانه آموزش و پژوهش

مقام معظم رهبری (مد ظله العالی): آموزش های فنی و حرفه ای باید توسعه یابد

    

آموزش در ندامتگاه ها و مراکز بازپروری

۲ شهریور ۱۳۹۸ 849

یکی از بخش های آموزش سازمان فنی و حرفه ای، آموزش در زندان ها و مراکز بازپروری می باشد. از آنجایی که بیکاری و فقدان مهارت، یکی از علل گرایش به اعتیاد، بزهکاری و خلاف می باشد، داشتن مهارت در فرد، ضمن ایجاد شرایط اولیه برای اشتغال، به تقویت شخصیت و منزلت اجتماعی فرد کمک می کند.
در این راستا سازمان سال هاست از طریق عقد تفاهمنامه با سازمان امور زندان ها و ستاد مبارزه با مواد مخدر، نسبت به آموزش زندانیان  و معتادین بهبود یافته و خود معرف اقدام می نماید.