سامانه آموزش و پژوهش

مقام معظم رهبری (مد ظله العالی): آموزش های فنی و حرفه ای باید توسعه یابد

    

آموزش در مراکز ثابت

۲۵ اسفند ۱۳۹۷ 1250

آموزش در مراکز ثابت

آموزش به قشرهاي گوناگون، رکن اصلی فعالیتهای آموزش فنی و حرفه‌ای بوده و فرآیند آموزش، مأموریت و رسالت اين نهاد را شکل می‌دهد. آموزشهاي مصوب سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور در دو بخش دولتي و خصوصي به متقاضيان عرضه مي‌شوند و شركت‌كنندگان در آزمونهاي پايان دوره مي‌توانند از مزاياي گواهينامه‌هاي دريافتي بهره بگيرند.

آموزش در مراکز ثابت

مراکز ثابت آموزش فنی و حرفه ای، مكاني آموزشی شامل کارگاه های آموزشی، کلاسها، آزمایشگاه، فضای اداری و امکانات جانبی هستند. اين مركزها در شماري از شهرهاي استان بر اساس ضوابط و مقررات به منظور ایجاد و ارتقاي مهارت یا تخصص در افراد متقاضی کار فاقد مهارت و یا کم مهارت داير شده اند و به صورت رایگان آموزشهای لازم را به افراد جویای مهارت ارائه می کنند.

در مراكزآموزشی ثابت ادارۀ كل در سطح استان، آموزشهای مورد نیاز جامعه با محوریت بازار کار، از طریق ایجاد حرفه های آموزشی جديد، ارتقا یا تغییر در حرفه هاي موجود، برنامه ریزی و اجرا می شوند.

ادارۀ كل 23 مركز آموزشي ثابت در شهرهاي استان دارد كه به طور عمده آموزشهاي تخصصي در اختيار عموم قرار مي‌دهند.