سامانه آموزش و پژوهش

مقام معظم رهبری (مد ظله العالی): آموزش های فنی و حرفه ای باید توسعه یابد

    

آموزش بیمه بیکاری

۲۸ اسفند ۱۳۹۷ 873

بیمه بیکاری


شرکت در دوره آموزش مهارتی و دریافت گواهینامۀ مهارت از شرایط برقراری حقوق بیمه بیکاری کارگران اخراجی واحدهای تولیدی و خدماتی است که از سوی شعب تأمین اجتماعی استان مطابق تفاهمنامۀ کشوری مربوط به مراکز آموزش فنی و حرفه ای معرفی می شوند.
کسب مهارتهای جدید مشمولین بیمه بیکاری را جهت ایجاد کسب و کار جدید آماده می سازد.