سامانه آموزش و پژوهش

مقام معظم رهبری (مد ظله العالی): آموزش های فنی و حرفه ای باید توسعه یابد

    

دفترچه آموزشي سه ماهه دوم1401

۴ مهر ۱۳۹۷ 17891

دفترچه آموزشي سه ماهه دوم 1401

دفترچه آموزشي سه ماهه دوم 1401

فرمت : pdf حجم :2084.862 KB