مرکز خاتم الانبیاء املش
بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی حرفه ای از تاریخ96/8/20 لغایت 96/8/25    انجام کار آموزی در محیط کار واقعی توسط مرکز آموزش فنی حرفه ای ماسال            جهت اطلاع بیشتر به مرکز مراجعه نمائید    
بازدید دبیرستان عصمت از مرکز آموزش فنی حرفه ای ماسال

بازدید دبیرستان عصمت از مرکز آموزش فنی حرفه ای ماسال

آزمون مهارتی سربازان نیروهای مسلح در مرکز ماسال

آزمون مهارتی سربازان نیروهای مسلح در مرکز ماسال

نشست آموزشگاههای آزاد با مدیر کل در مرکز ماسال

نشست آموزشگاههای آزاد با مدیر کل در مرکز ماسال

افتتاح آموزشگاه باحضور مدیر کل در ماسال

افتتاح آموزشگاه باحضور مدیر کل در ماسال

شورای مهارت شهرستان ماسال در فرمانداری

شورای مهارت شهرستان ماسال در فرمانداری

نشست با نیروی انتظامی

نشست با نیروی انتظامی

بازدید دبیرستان فرهنگ شاندرمن از مرکز آموزش فنی حرفه ای ماسال

بازدید دبیرستان فرهنگ شاندرمن از مرکز آموزش فنی حرفه ای ماسال

کارگاه های آموزشی
درباره
آموزش