مرکز خاتم الانبیاء املش
انجام کار آموزی در محیط کار واقعی توسط مرکز آموزش فنی حرفه ای ماسال            جهت اطلاع بیشتر به مرکز مراجعه نمائید    

کارگاه کارگاه سیار صنایع غذائی پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه سیار صنایع غذائی استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
رویا کاظمی طاسکوه
لیسانس
رویا کاظمی طاسکوه

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه