مرکز خاتم الانبیاء املش
انجام کار آموزی در محیط کار واقعی توسط مرکز آموزش فنی حرفه ای ماسال            جهت اطلاع بیشتر به مرکز مراجعه نمائید    

کارگاه کارگاه عمران پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه عمران استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
محمد احمدی مالوانی
لیسانس
محمد احمدی مالوانی

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه