مرکز خاتم الانبیاء املش
زمان  آزمون تعیین صلاحیت متقاضیان آزمونگری دوشنبه 96/7/3 ساعت 12/30 الی 13/30    انجام کار آموزی در محیط کار واقعی توسط مرکز آموزش فنی حرفه ای ماسال            جهت اطلاع بیشتر به مرکز مراجعه نمائید