مرکز خاتم الانبیاء املش
بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی حرفه ای از تاریخ97/2/1 لغایت 97/2/11    انجام کار آموزی در محیط کار واقعی توسط مرکز آموزش فنی حرفه ای ماسال            جهت اطلاع بیشتر به مرکز مراجعه نمائید    

کارگاه کارگاه باغی زراعی پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه باغی زراعی استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
نیلوفر نظری نیلاش
فوق لیسانس
نیلوفر نظری نیلاش

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه