مرکز خاتم الانبیاء املش
ما کرونا را شکست میدهیم
    

آرشیو خبرها

 • سمپاشی مرکز آموزش فنی حرفه ای ماسال

  طبق مشاوره وراهنمایی با کارشناسان بهداشت ودر مان شهرستان ماسال ، کلیه محوطه وامور اداری مرکز آموزش فنی حرفه ای ماسال سمپاشی گردید تا از نشست احتمالی ویروس کرونا جلوگیری بعمل آید که اینکار در راستای سلامت همکاران اجرا گردید.

  ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ ادامه ...
 • نشست با اداره بهزیستی

  در مورخه 16/10/98 نشستی با حضور روئسا وکارشناسان آموزش مرکز آموزش فنی حرفه ای واداره بهزیستی در محل بهزیستی تشکیل گردید که در این نشست تفاهم نامه های سازمانی در حضوص آموزشهای مهارتی برای افراد تحت پوشش بهزیستی بررسی گردید ومقرر شد در اسرع وقت اداره بهزیستی نیاز های مهارتی زیر مجموعه خودرا احصا وبه مرکزآموزش فنی وحرفه ای ماسال اعلام نماید.

  ۱۹ دی ۱۳۹۸ ادامه ...
 • ننشست با نیروی انتظامی ماسال

  در مورخه 10/10/98 نشستی با معاون فرماندهی ومسئول آموزش نیروی انتتظامی ماسال که دردفتر رئیس مرکزآموزش فنی حرفه ای صورت گرفت که در این نشت با توجه به تفاهم نامه فیمابین نیروهای مسلح وسازمان آموزش فنی حرفه ای بحث وبررسی گردید ومقرر گردید مرکزآموزش فنی حرفه ای ماسال یک دوره آموزش مهارتی تعمیر ونگهداری آبگرمکن خانگی برای سربازان وظیفه آن یگان در اسرع وفت برنامه ریزی نماید.

  ۹ دی ۱۳۹۸ ادامه ...
 • نشست با سپاه ناحیه ماسال

  در مورخه 26/9/98 نشستی با مسئولین آموزش سپاه ناحیه ماسال که دردفتر رئیس مرکزآموزش فنی حرفه ای صورت گرفت که در این نشت با توجه به تفاهم نامه فیمابین نیروهای مسلح وسازمان آموزش فنی حرفه ای بحث وبررسی گردید ومقرر گردید مرکزآموزش فنی حرفه ای ماسال یک دوره آموزش مهارتی برای سربازان وظیفه آن یگان در اسرع وفت برنامه ریزی نماید.

  ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ادامه ...
 • نشست با آموزشگاههای آزاد ماسال

  در مورخه 16/9/98 نشستی با حضور آموزشگاههای آزاد شهرستان ماسال وفصیحی رییس مرکز ومسئولان بخش آموزشگاه آزاد وآموزش مرکز ماسال انجام گرفت که در این نشست در خصوص توجه به روند زمانبندی آزمون وپروژهای عملی وایران مهارت والمپاد بحث وگفتگو گردید وهمچنین آموزشگاهها نقطه نظرات خود اعلام نموده وبه تبادل نظر پرداختند.

  ۱۶ آذر ۱۳۹۸ ادامه ...
 • طرح فراگیر مشاوره مهارتی دانش آموزان درکلیه دبیرستانهای شهرستان ماسال

  طبق هماهنگی با آموزش وپرورش شهرستان ماسال کلیه دبیرستانهای دخترانه وپسرانه شهرستان ماسال تحت مشاوره مهارتی قرار گرفتند که این مرکز روزانه با اعزام کارشناس ومربی به این دبیرستانها دانش آموزان شهرستان ماسال را ضمن آشنائی با مهارت های مختلف مورد مشاوره مهارتی قرار میدهد که این طرح جهت آشنائی جامعه شهرستان بالا اخص دانش آموزان از هفنه گذشته اجرا شده وتا پایان طرح ادامه خواهد داشت.

  ۹ آذر ۱۳۹۸ ادامه ...
 • نشست با بنیاد شهید وامور ایثار گران

  نشستی در مورخه 28/8/98 باحضور ریاست وکارشناسان اداره بنیاد شهید وامور ایثارگران که در مرکز فنی حرفه ای ماسال اجام گردید که در این نشست با عنایت به تفاهم نامه همکاری آموزشی فیمابین بنیاد شهید وامور ایثارگران وسازمان آموزش فنی حرفه ای ، مقرر گردید بنیاد شهید وامور ایثارگران در اسرع وقت نیازهای آموزشی خودرا اعلام نموده ، که توسط مرکز آموزش فنی حرفه ای ماسال بررسی وتصمیماتی جهت آموزش خانواده معظم شهدا وجانبازان وآزادگان اتخاذ گردد.

  ۴ آذر ۱۳۹۸ ادامه ...
 • ادای احترام به شهدای شهرستان ماسال

  در اولین روز از هفته مهارت جهت گرامیداشت یاد وخاطره شهدای شهرستان ماسال ، کلیه پرسنل مرکز آموزش فنی حرفه ای ماسال ضمن حضور در مزار شهدای شهرستان ، به مقام والای آنان ادای احترام نمودند.

  ۸ مرداد ۱۳۹۸ ادامه ...
 • تشکیل کمیته طرح کار آموزی در محیط کار واقعی باحضور روئسای ادارات در ماسال

  در سومین روزهفته مهارت مورخه 2/5/98 جلسه ای باحضور روئساو کارشناسان ادارات صنعت ، معدن وتجارت- میراث فرهنگی وگردشگری - تامین اجتماعی - اتاق اصناف - اداره تعاون ، کار ورفاه اجتماعی در مرکز آموزش فنی حرفه ای ماسال تشکیل گردید که در این جلسه فصیحی رئیس مرکز ، چگونگی انجام طرح کار آموزی در محیط کار واقعی را تشریح نمودند. که در همان جلسه ، کمیته طرح، متشکل از ادارات نامبرده مشخص گردید.

  ۸ مرداد ۱۳۹۸ ادامه ...
 • بازدید ونشست مهارتی فرماندار بهمراه روئسای ادارات در مرکز ماسال

  در ششمین روزهفته مهارت مورخه 5/5/98 فرماندار بهمراه اکثر ادارات شهرستان از کارگاههای این مرکز بازدید نموده وسپس نشستی یک ساعته در دفتر رئیس مرکز انجام گردید که در این نشست رئیس مرکز گزارشی از اقدامات انجام شده در مرکز آموزش فنی حرفه ای به حاضرین ارائه نمودند وبه رویکرد جدید آموزشهای مهارتی سازمان بالاخص آموزشهای موردنیاز در جامعه شهرستان و وطرح حکمرانی محلی مراکز ، اشاره کرده وخواستار همکاری ادارات درزمینه این آموزشها شدند فرماندار شهرستان ضمن تبریک ششم مرداد ، در گسترش آموزشهای شهرستانی اشتغال زا بالاخص آموزشهادر زمینه گردشگری را تاکید نمودند.

  ۸ مرداد ۱۳۹۸ ادامه ...
 • اجرای طرح کنترل فشار خون بالا در مرکز ماسال

  طبق هماهنگی بعمل آمده با مرکز بهداشت شهرستان ماسال ، طرح کنترل فشار خون بالا در مرکز ماسال در مورخه 5/3/98 اجرا گردید که اکیپ مرکز بهداشت ضمن اسقرار در مرکز مبادرت به اندازه گیری فشار خون همکاران وبرخی ارباب رجوع های حاضر در مرکز نمودند که اینکار در راستای انجام طرح ملی کنترل فشار خون بالا میباشد.

  ۵ تیر ۱۳۹۸ ادامه ...
 • نشست بااداره کار، تعاون ورفاه اجتماعی

  در مورخه 29/3/98 نشستی با حضور فصیحی رئیس مرکز وریاست وکارشناسان اداره کار، تعاون ورفاه اجتماعی انجام گرفت که در این نشست در خصوصی چگونگی تشکیل کمیته کار آموزی در محیط کار واقعی در شهرستان بحث وبررسی شد و مقرر گردیددر اسرع وقت جلسه ای در خصوص تشکیل کمیته مذکور با کمک فرمانداری ومتشکل از ادارات مختلف اقدام لازم صورت گیرد . در این جلسه جهت انجام هر چه بهتر کار آموزی در محیط کار واقعی در شهرستان، بررسی های لازم انجام گردید

  ۲ تیر ۱۳۹۸ ادامه ...
 • نشست با آموزشگاههای آزاد ماسال

  در مورخه 5/3/98 نشستی با حضور آموزشگاههای آزاد شهرستان ماسال وآقای پورنصیر رئیس اداره موسسات کارآموزی آزاد استان وفصیحی رییس مرکز وهمکاران بخش آموزشگاه آزادمرکز ماسال انجام گرفت که در این نشست دستور العمل جدید آموزشگاههای ازاد بررسی گردید وبه سوالات مطروحه در جلسه توسط مدیران آموزشگاههای آزاد پاسخ داده شد.

  ۷ خرداد ۱۳۹۸ ادامه ...
 • نشست با آموزش وپرورش

  با توجه به تفاهم نامه مابین اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان گیلان وسازمان آموزش وپرورش استان، نشستی در مورخه 30/2/98 در دفتر ریاست اداره آموزش وپرورش ماسال انجام گردید که دراین نشست فصیحی رییس مرکز آموزش فنی حرفه ماسال باتوجه به ظرفیتهای مرکز در خصوص همکاری در جهت آموزش کار آموزان کارودانش شهرستان اعلام آمادگی نموده ولیستی از حرفه های مهارتی مرکز را ارائه نمودند.

  ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ادامه ...
 • اشتغال توسط مرکز ماسال در کارگاه مکانیک خودرو

  آموزشهای مکانیک خودرو در شهرستان اشتغال زا میباشد بطوریکه حداقل 9نفر از مکانیک های دربازار شهرستان ماسال وشهرستانهای مجاور از آموزش دیدگان مرکزآموزش فنی حرفه ای ماسال میباشند.

  ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ادامه ...
1 2 3