مرکز امام خمینی (ره) رودسر
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین     
نشست ریاست فنی و حرفه ای رودسر و ریاست آموزش و پرورش جهت برنامه ریزی و نیاز سنجی مهارت آموزی دانش آموزان

نشست ریاست فنی و حرفه ای رودسر و ریاست آموزش و پرورش جهت برنامه ریزی و نیاز سنجی مهارت آموزی دانش آموزان

آموزشهای مهارتی، راه بی بدیل توسعه

آموزشهای مهارتی، راه بی بدیل توسعه

السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین

السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین

کارگاه های آموزشی
خدمات
اطلاع رسانی
خدمات ویژه
سایر خدمات