مرکز امام خمینی (ره) رودسر
 اربعین سرور سالار شهیدان امام حسین ( ع )  تسلیت باد
    

کارگاه کارگاه برق و تلفن همراه پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه برق و تلفن همراه استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

برق كار صنعتي درجه
الكترونيك كار صنعتي

مشخصات مربی / مربیان :

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه