مرکز امام خمینی (ره) رودسر
 013-42629841   شماره تلفن  جهت ارتباط با  اداره آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رودسر
    

کارگاه کارگاه تاسیسات پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه تاسیسات استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2
لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 1
تعمیر آبگرمکن دیواری
نصب و پکیج

مشخصات مربی / مربیان :

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه