مرکز امام خمینی (ره) رودسر
نوروزتان همراه با شکفتن بهار آرزوهایتان مبارک باد
    

کارگاه کارگاه صنایع خودرو پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه صنایع خودرو استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

تعمیر اتومبیل سواری و بنزینی درجه 2
برق خودرو درجه 2
سرویس و نگهداری خودرو

مشخصات مربی / مربیان :

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه

روبوتیک