مرکز امام خمینی (ره) رودسر
 اربعین سرور سالار شهیدان امام حسین ( ع )  تسلیت باد
    

کارگاه کارگاه کشاورزی پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه کشاورزی استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

پرورش دهنده قارچ خوراكي صدفي

مشخصات مربی / مربیان :

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه