مرکز امام خمینی (ره) رودسر
 013-42629841   شماره تلفن  جهت ارتباط با  اداره آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رودسر
    

کارگاه کارگاه جوشکاری پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه جوشکاری استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی e3
جوشکاری سازه های فولادی
جوشکاری فرفروژه
اسکلت ساز درجه 3
دریل و اره کار

مشخصات مربی / مربیان :

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه