سامانه آموزش و پژوهش

برگزاری سومین نشست مشترک برنامه ریزی اجرای آموزش پیمانکاران شرکت آب و فاضلاب استان

۲۸ آذر ۱۳۹۸ 388
برگزاری سومین نشست مشترک برنامه ریزی اجرای آموزش پیمانکاران شرکت آب و فاضلاب استان

در راستای اجرایی نمودن تفاهم نامه این اداره کل با شرکت آب و فاضلاب استان در جهت توانمندسازی پیمانکاران و استاد کاران نصب انشعابات سوین نشست مشترک برنامه ریزی آموزشی و تدوین استاندارد مربوطه در مرکز شماره یک شهید مطهری رشت برگزار گردید

برگزاری سومین نشست مشترک برنامه ریزی اجرای آموزش پیمانکاران شرکت آب و فاضلاب استان

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است