سامانه آموزش و پژوهش

چیدمان تجهیزات کارگاه ها

۲۲ مرداد ۱۳۹۸ 812
چیدمان تجهیزات کارگاه ها
در اين بخش طراحي و جايگذاري تجهيزات كارگاهي كه توسط كارشناسان و مربيان كارگاه ها در قالب لي آت یا چیدمان كارگاهي طراحي و پیشنهاد شده است مشاهده مي گردد.

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است