سامانه آموزش و پژوهش

انعقاد تفاهمنامه همکاری آموزش فنی و حرفه ای گیلان و اداره کل بهزیستی استان

نویسنده : اداره آموزش ۲۲ تیر ۱۳۹۹ 304
انعقاد تفاهمنامه همکاری آموزش فنی و حرفه ای گیلان و اداره کل بهزیستی استان
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گیلان توانمندسازی و ارتقاء مهارت شغلی و کاهش آسیب های اجتماعی در سطح جامعه با استفاده از ظرفیت های دو طرف را از اهداف این تفاهمنامه برشمرد


به گزارش روابط عمومی آموزش فنی و حرفه ای گیلان، نظر به نقش و جایگاه آموزش های مهارتی درتوانمندسازی آحاد جامعه و ارتقاء مهارت های شغلی و همچنین تعمیق و تحکیم روابط و تعاملات مشترک مناسب در جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی آموزش های فنی و حرفه ای در سطح استان تفاهمنامه ی همکاری بین محمد حسینی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گیلان و حسین نحوی نژاد مدیرکل بهزیستی استان منعقد گردید.

محمدحسینی در آیین انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک اظهارداشت: خوشبختانه فنی و حرفه ای استان با بهره گیری از کلیه ظرفیتها و پتانسیل های موجود توانست، در سال 98 در 7 گروه هدف مرتبط با جامعه تحت پوشش بهزیستی بیش از559 هزارنفرساعت در بخش دولتی و 46 هزار نفرساعت در بخش خصوصی آموزش های لازم را به جامعه هدف بهزیستی ارائه دهد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گیلان اذعان داشت: طی توافقات بعمل آمده و در راستای تفاهمنامه همکاری مشترک در سالجاری و توسعه آموزش های رایگان در بخش دولتی این امکان فراهم آمده است، تا کلیه معرفی شدگان اداره بهزیستی جهت بهره گیری از آموزشهای فنی و حرفه ای از تخفیفی بالغ بر 60درصد برخوردار خواهند شد.

وی در تشریح اهداف تفاهمنامه ی منعقده بین آموزش فنی و حرفه ای و بهزیستی استان گفت: استفاده از امکانات و ظرفیت های بالقوه دو نهاد و توانمند سازی افراد از طریق آموزش های مهارتی  برای ایجاداشتغال پایدارو ایجاد زمینه های دستیابی به دانش عملی و حضور در عرصه ها و محیط های کار و همچنین ارتقائ سطح مهارت آموزی در تمامی زمینه های مهارت پیشرفته مورد نیاز بازار کار از مهمترین اهداف این تفاهمنامه می باشد .


انعقاد تفاهمنامه همکاری آموزش فنی و حرفه ای گیلان و اداره کل بهزیستی استان

منبع : فنی و حرفه ای

برچسب ها : فنی و حرفه ای

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است