مرکز خاتم الانبیاء املش
مرداد 6روز ملی کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفه ای  گرامی باد
    اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال    
توافق نامه همکاری  ریاست مرکز با ریاست تامین اجتماعی شهرستان

توافق نامه همکاری ریاست مرکز با ریاست تامین اجتماعی شهرستان

توافق نامه ریاست مرکز با ریاست اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان

توافق نامه ریاست مرکز با ریاست اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان

برگزاری سومین مرحله آزمون سراسری سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشوردرسال 1396

برگزاری سومین مرحله آزمون سراسری سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشوردرسال 1396

جلسه اشتغال روستایی با حضور نماینده در فرمانداری

جلسه اشتغال روستایی با حضور نماینده در فرمانداری

سخنرانی ریاست مرکز در نماز جمعه به مناسبت 6 مرداد

سخنرانی ریاست مرکز در نماز جمعه به مناسبت 6 مرداد

بازدید فرماندار به مناسبت هفته مهارت

بازدید فرماندار به مناسبت هفته مهارت

بازدید رئیس دفترمحترم نماینده از مرکز

بازدید رئیس دفترمحترم نماینده از مرکز

تقدیر و تشکر از آموزشگاههای شرکت کننده در نمایشگاه چهل تکه دوزی توسط رئیس مرکز

تقدیر و تشکر از آموزشگاههای شرکت کننده در نمایشگاه چهل تکه دوزی توسط رئیس مرکز

جلسه آموزشی نان برنجی در فرمانداری شهرستان

جلسه آموزشی نان برنجی در فرمانداری شهرستان

جلسه تقدیر از مربیان و کارآموزان المپیاددر استانداری

جلسه تقدیر از مربیان و کارآموزان المپیاددر استانداری

بازدید فرماندار،بخشدارمرکزی و هیئت  همراه از نمایشگاه چهل تکه دوزی

بازدید فرماندار،بخشدارمرکزی و هیئت همراه از نمایشگاه چهل تکه دوزی

بازدید مدیرکل و هیئت همراه از مرکز

بازدید مدیرکل و هیئت همراه از مرکز

اعتبار سنجی بیرونی مرکز

اعتبار سنجی بیرونی مرکز

مراسم افطاری با آموزشگاههای آزادشهرستان

مراسم افطاری با آموزشگاههای آزادشهرستان

افتتاح مجتمع گردشگری پاسار گاد

افتتاح مجتمع گردشگری پاسار گاد

کارگاه های آموزشی
آموزشگاه آزاد
خدمات ویژه