مرکز خاتم الانبیاء املش
مرداد 6روز ملی کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفه ای  گرامی باد
    اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال    

کارگاه برق ساختمان پیش ثبت نام

در کارگاه برق ساختمان استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

برق ساختمان درجه 2- کمک برق کار ساختمان - تعمیروسیم پیچی موتور های آسنکرون سه فاز

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
مهندس علیرضا ضیاء شمس
کارشناسی ارشد
مهندس علیرضا ضیاء شمس

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه