مرکز خاتم الانبیاء املش
مرداد 6روز ملی کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفه ای  گرامی باد
    اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال    

کارگاه نقشه کشی ساختمان پیش ثبت نام

در کارگاه نقشه کشی ساختمان استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

نقشه کشی عمومی ساختمان - نقشه کشی معماری - نقشه کشی سازه - طراحی معماری داخلی - نقشه کشی مقدماتی

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
فرزاد آذریان
فرزاد آذریان

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه