موسسات کارآموزی آزاد
 امام حسن عسکری علیه السلام : مؤمن را از سيمايش مى شناسيم و منافق را از نشانه هايش.           الخرائج والجرائح، ج2، ص 737، ح50
درگذشت دکتر علی شریعتی