موسسات کارآموزی آزاد
امام علی علیه السلام: هر که از معصیت خدا لذت ببرد خداوند او را به ذلت می افکند.                        تصنیف غررالحکم و دررالکلم ، ص186 ، ح3565