مرکز خاتم الانبیاء املش
مرداد 6روز ملی کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفه ای  گرامی باد
    اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال    

کارگاه جوشکاری برق پیش ثبت نام

در کارگاه جوشکاری برق استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

جوشکاری برق E3- جوشکاری برق E6 - جوشکاری قطعات فولادی- جوشکاری دور لولهE8- جوشکاری دور لوله E9- نقشه خوان صنعتی - بازررسی تست جوش چشمی ( vt)- بازرسی جوش مایعات نافذ ( PT) -
کارگرعمومی جوشکاری درجه 3

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
مهندس حمید زاهد پور
کارشناسی
مهندس حمید زاهد پور

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه