موسسات کارآموزی آزاد
پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله : هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست.                  (تحف العقول، ص6)    
امور اداري
كارگزيني
رفاه و امور بازنشستگي
ارزيابي عملكرد كاركنان و بيمه تكميلي
گالري تصاوير