موسسات کارآموزی آزاد
امام علي عليه السلام: زياده ‏روى در سرزنش كردن ، آتش لجاجت را شعله‏ ور مى ‏سازد .                تحف العقول، ص 84