موسسات کارآموزی آزاد
امام علي عليه السلام : دانش منافق در زبان او و دانش مومن در كردار اوست.                 غررالحكم، ص463
شهادت آيت الله دكتر مفتح 1358 ه.ش