موسسات کارآموزی آزاد

امام علي عليه السلام : خوش گمانى، از اخلاق عاقلان است.             (غررالحكم، ص253)