موسسات کارآموزی آزاد
امام جعفر صادق (ع) : پيامبر خدا فرمود : هر كه گناهي را براي خدا و ترس از او ترك كند خدا او را در روز قيامت خشنود گرداند .    اصول كافي ، ج 3، ص 128